SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA: kontroli dostępu SKD

Drugim elementem zwiększającym bezpieczeństwo a jednocześnie dającym możliwość kontroli stanu obiektu czy ważnych z punktu widzenia użytkownika pomieszczeń są systemy kontroli dostępu, uzupełniając Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu.
Systemy Kontroli Dostępu są dziś powszechnym składnikiem wyposażenia budynków, w których mamy do czynienia z ograniczeniem ruchu oraz kontrolą przemieszczania się osób. Istota działania tych systemów polega na inteligentnym kojarzeniu danych pochodzących z indywidualnych identyfikatorów lub czytników biometrycznych, z uprawnieniami przypisanymi w systemie poszczególnym użytkownikom i na tej podstawie zdecydowanie czy użytkownik ma prawo do przebywania w chronionym obszarze czy takiego prawa nie posiada.
T.T. Systems oferuje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie Systemów Kontroli Dostępu wykorzystując doświadczenie producentów takich jak GE Security, SATEL, ROGER. Systemy kontroli dostępu dobieramy i budujemy wg indywidualnych potrzeb użytkownika.