POLITYKA JAKOŚCI

Polityka jakości została ustanowiona w firmie na początku jej działalności i zawsze odnosiła się do pełnej, profesjonalnej obsługi klienta i zaspokajaniu jego oczekiwań.
Dla zabezpieczenia interesów naszych kontrahentów posiadamy polisę OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę 200.000,0 zł