SYSTEMY TELEKOMUNIKACYJNE: instalacje telefoniczne

W ramach budowy kompleksowego systemu łączności wykonujemy pełną infrastrukturę towarzyszącą niezbędną dla funkcjonowania systemu.
Doprowadzenie gniazd sieci telefonicznej do pomieszczeń jest często uwzględnione w budowie sieci strukturalnej. W przeciwnym razie istnieje konieczność wykonania niezależnej sieci telefonicznej uwzględniającej między innymi takich elementów jak: łączniki kablowe pomiędzy budynkami (światłowodowe i miedziane), przełącznice telefoniczne MDF (przełącznica główna oraz pośrednie w technice łączówkowej lub RJ45), instalacja dla telefonii bezprzewodowej DECT.